sdmu番号列表

sdmu番号列表

愚曰∶此甚易治,顾用药何如耳。盖脾胃属土,土色本黄,脾胃有病,现其本色,是以其病湿热也,可现明亮之黄色,其病湿寒也,亦可现黯淡之黄色。

若其血蓄不能自下,且有欲下不下之势,此非攻之使下不可。适愚远游还里,觌面谈及,俾用大枣六斤,生姜一斤,切片,同在饭甑蒸熟,臼内捣如泥,加桂枝尖细末三两,炒熟麦面斤半,和匀捏成小饼,炉上炙干,随意当点心服之,尽剂而愈。

为其性能制蛇,故又治蛇症及蛇咬中毒。曾治一壮年得温病,延医服药二十余日,外感之热尽退,精神转益昏沉。

一人年过三旬,于初春患伤寒证,经医调治不愈。至少阴病之热者,非必自传经而来,多由伏气化热入少阴也。

是以促脉多见于速脉中也。”遂单用羚羊角二钱,煎汤一盅,连次灌下,发痉遂愈,而精神亦明了矣。

首句为阳明病脉迟,此见阳明病脉迟为当下之第一明征也。 有谓知母但能退热,不能滋阴者,犹浅之乎视知母也。

Leave a Reply